Mercedes-Benz

Gwarancja Mercedes-Benz dla samochodów nowych.

Odpowiedzialność, którą chętnie bierzemy na siebie.
Gwarancja

Wszystkie samochody kempingowe Mercedes-Benz objęte są na terenie Europy dwuletnią gwarancją dla samochodów nowych. Gwarancja udzielana jest przez krajową organizację dystrybucyjną.

Okres obowiązywania gwarancji dla samochodów nowych rozpoczyna się w dniu odbioru Państwa świeżo wyprodukowanego samochodu lub jego pierwszej rejestracji, bez limitu przebiegu (jeśli rejestracja miała miejsce wcześniej). Gwarancja ta uzupełnia ustawową odpowiedzialność cywilną za wady fizyczne rzeczy i daje poczucie bezpieczeństwa przez pierwsze dwa lata użytkowania pojazdu.

Gwarancja dla samochodów nowych obowiązuje w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Islandii, Liechtensteinie, Norwegii, Szwajcarii, Andorze, Izraelu, Chorwacji, Monako, Czarnogórze, San Marino, Serbii, Turcji i Watykanie